Nízkoenergetický dom (NED) – budova, ktorá sa dostane na významne zníženú spotrebu energie štandardnými prostriedkami, bez podstatných zásahov do stavby a zvýšenia investícií, s využitím nekonvenčných zariadení (vetrania a rekuperáciou) a ktorá dosiahne hodnotu meranej potreby tepla na vykurovanie 30 kW/ (m² x rok).
nizkoenergeticke domy 002