Energeticky pasívny dom (EPD) – budova, ktorá nepotrebuje aktívny vykurovací systém. Väčšiu časť tepla čerpá zo slnečného žiarenia a okolia.

Celkovú ročnú bilanciu potreby tepla na vykurovanie má 15 kW/(m² x rok). pasivny dom