Realizácia 2017

Nízkoenergetický rodinný dom s difúzne otvorenou konštrukciou. Dom je komponovaný z drevených sendvičových panelov, z drevených nosníkov a z drevených stĺpov. Celý objekt je nadštandardne zaizolovaný. Tepelnú izoláciu tvorí minerálna vlna. Vetranie priestorov je primárne riešené riadeným vetraním so spätným získavaním tepla pomocou rekuperačného systému. Objekt má plochu strechu vo dvoch výškových úrovniach a sú vyspádované pomocou špeciálnych spádových EPS dosiek do dažďových odpadov v obvodovej fasáde domu. Strešné konštrukcie sú navrhnuté ako exstenzívne vegetačné Výplne okenných a dverných otvorov na fasáde sú navrhnuté z plastových a hliníkových profilov, ktoré sú zasklené izolačným bezpečnostným trojsklom. Dom je možné ovládať inteligentným riadením. Terasa a časť fasády je tvorená z dosiek Sibírskeho smrekovca.