Realizácia 2016 – 2018

Podieľali sme sa na výstavbe nosných konštrukcií 6 stavieb učební, škôlky a centrálnej budovy v areáli lesnej pedagogiky.

Viac o projekte nájdete na www.krasnesady.sk